پیچک ( هما میر افشار )

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- بی تو طوفان زده ی دشت جنونم(هما میرافشار)
- آه این را باور نمیکنم (هما میر افشار )
- میتونی برچینی اشکامو ز روی گونه هام(هما میر افشار )
- اون نگاه گرم تو جام شرابه(هما میر افشار)
- با من سخن مگو(هما میر افشار)
- بی چشم گویایت،(هما میر افشار)
- ز شراب بوسه های تو هنوز مست مستم(هما میر افشار)
- عاقبت خانه خراب دل دیوانه شدم ( هما میر افشار)
- دل مثل بلورم (هما میر افشار)
- بیا یک شب که برفی سخت می بارد(هما میر افشار)
- دل من دیگر آن درد آشنا نیست ( هما میر افشار)
- الهی ز درد تودرمان نبینم (هما میر افشار)
- شب شده سنگ صبور(هما میر افشار )
- آتشم،آتش خاموش اگر (هما میر افشار)
- بانو هما میر افشار
- مقدمه گلپونه ها به خط هما میر افشارص1
- مقدمه گلپونه ها به خط هما میر افشارص2
- مقدمه گلپونه ها به خط هما میر افشارص3
- مقدمه گلپونه ها به خط هما میر افشارص4
- بانو هما میر افشار
- مقدمه گلپونه ها هما میر افشارص1
- مقدمه گلپونه ها هما میر افشارص2
- مقدمه گلپونه ها هما میر افشار ص3
- چشمشان با عقلشان همراه نيست (هما میر افشار)
- روزي اگر خالي كني (هما میر افشار)
- کیست در زاویه ی دید دو چشمان چنان جنگل تو ؟(هما میر افشار )
- بگو با من چه دردی داری ای دل (هما میر افشار)
- از میکده رانده و آواره ز مسجد (هما میر افشار)
- گفتم مرو،ای بود من ای تار من ای پود من (هما میر افشار)
- کیستی؟ معشوق دیرین منی (هما میر افشار )
- پرنده بال میزند پرنده ناله می کند(هما میر افشار )
- تا کشد سرشعله های تند شب (هما میر افشار )
- باز با من سخن از عشق بگو(هما میر افشار)
- عاشق نشدي زاهد، ديوانه چه مي داني؟(هما میر افشار)
- می رود غافل از اندیشه ی من (هما میر افشار )
- نیمی از شب میرود اما هنوز(هما میر افشار)
- بین بهار می رسد (هما میر افشار)
- می زنم فریاد و می گویم: کمک(هما میر افشار)
- ترسم ز بیدادت شبی, مستانه ساغر بشکنم (هما میر افشار)
- آه اي مطلع صبح (هما میر افشار)
- بگذرید ای شامهای قیرگون (هما میر افشار )
- از که میگویی حکایت؟(هما میر افشار )
- نه از آشنايان وفا ديده ام(هما میر افشار)
- گل قاصدک کی فرستاده تورو؟(هما میر افشار)
- سحر پروانه ای رنگین پرو بال (هما میر افشار )
- پس زانو چه نشستی؟(هما میر افشار )
- مرا از خویشتن بیگانه کردی جان شیرینم(هما میر افشار)
- ای خوبتر از گل،(هما میر افشار )
- جام دیگری ساقی مستم وخراب امشب(هما میر افشار )
- تو آنجا من اینجا(هما میر افشار)
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد